Grafik Tasarım

Üzerine belki de daha önce hiç bu kadar düşmediğiniz bir konu olarak grafik tasarım aslında ilgi alanı oldukça geniş bir çalışma sahasıdır. Bu sanat dalı ile birlikte isterseniz yoğun bir fotoğraf çalışması yapabilir isterseniz de çok yaratıcı web siteleri kurabilirsiniz. Hatta kurumsal kimlik çalışmalarından tutun da bugün okuduğunuz tüm dergi ve gazeteler dahi grafik tasarımcıların elinden çıkmaktadır.
Grafik Tasarımcı Mı Tasarımcı Grafiker Mi?
Halk arasında çok karıştırılan bir başka tabir de tam olarak budur. Çünkü her ne kadar sadece iki kelimeden ibaret olsa da anlamı neredeyse birbirine geçmiş durumdadır. O halde bizler grafik tasarım anlamında tabi ki grafik tasarımcılar ile çalıştığımızı söyleyerek söze başlayalım. Yani bu işin üniversite düzeyinde eğitimini almış ve artık ne yaptığını çok iyi bilen kişiler ile… Buna karşılık tasarımcı grafiker ise daha çok makine bilgisi olan ve tasarım yönü ağır basmayan kişiler için kullanılmaktadır. O halde ikisinin de aynı bilgisayar programlarında çalıştığı düşünülecek olursa bizler için cazip olan tabi ki grafik tasarımcıdır.
Grafik Tasarım ve Web Tasarım
Bildiğiniz üzere her ikisi de ortak yönleri bulunan ancak birbirlerinden çok uzakta iki iş dalıdırlar. Bu sebeple de biraz daha yakından bakmak istedik.
Grafik tasarımcılar genel olarak 2 boyutlu programlarda çalışmakta ve reklam üretiminde aktif olarak görev almaktadırlar. Bu sebeple kutunun dış ambalajları onlardan sorumludur.
Web tasarımcılar ise 1 ve 0’ları farklı kökenlere göre algılamakta ve makine dilleri ile yazımsal bir iş yapmaktadırlar. Bu iş de kod yazmanın aslında bir diğer anlatım biçimidir. O halde onların da kutunun içeriğini tasarladıklarını söylemek mümkündür.
İşte bu tezlerle de ikisinin ortak yönünün aynı kutu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir web tasarımcıya nasıl ki mavi mi pembe mi diye soramayacaksanız bir grafik tasarımcıya da HTML mi CSS mi diye soramazsınız. Anlamsız olur. İlgi alanlarına girmediği için karar vermekte zorlanırlar. Sonuç olarak da birbirlerinden farklıdırlar. Biri web sitesine baktığında çizgileri ve kullanılan fotoğrafları değerlendirirken diğeri backlinkleri ve scriptleri sorgulayacaktır.